Lyder Som Nordland !

Screen Shot 2015-10-30 at 5.11.04 AM

Lyder som Nordland startet i 2012 som et prosjekt med kunstnerisk tilnærming til arkiv og arkivmateriale gjennom et samarbeid med Arkiv i Nordland. Prosjektet ønsker å fremme betydningen av lyd som samtidsdokument samt undersøke Nordland som et akustisk landskap. Basert på innsamlet lyd fra folk i regionen, våre egne opptak fra området og nye og gamle lydfunn fra arkivet, ønsker vi å skape et spennende og inspirerende utgangspunkt for kunstneriske bearbeidelser, ny kunst, ny musikk, nye fortellinger om Nordland – og dermed også om vår samtid!

I mai 2015 dro Elin Mar Øyen Vister og kollega Siri Austeen  ut på en formidlingsturne til Bodø, Sortland, Hamarøy, Kabelvåg og Leknes med en performativ presentasjon avLyder som Nordland. Bilder, tekst og video fra turnéen følger her under snart!

http://bodonu.no/skal-finne-lyden-av-nordland/

elin_siri