Fjellene forteller at stillheten er døden

Fjellene forteller at stillheten er døden

Fjellene forteller at stillheten er døden

- festivalutstillingen Moldejazz 2015

Screen Shot 2015-10-30 at 7.12.04 AM Screen Shot 2015-10-30 at 7.08.51 AM

Elin Mar Øyen Vister

(m.gjest Alexander Rishaug)

13. juli – 15. august 2015

Elin Mar Øyen Vister er en kunstner som gjennom sin praksis er opptatt av relasjoner mellom mennesket og våre omgivelser, og som i mange år har utforsket hvordan klimaendringer har innvirkning på Norges kystlandskap. Øyen Vister jobber med et auditivt utgangspunkt, og gjennom sine lydinstallasjoner skaper hun en plattform for refleksjon rundt den menneskelige påvirkningen på vårt alles felles hjem, naturen. Endringer i lydlandskap reflekterer hvordan kystkultur og sjøfuglbestander forandres, og i sine verk lar Øyen Vister publikum få intime møter med realiteter man vanligvis har en behagelig distanse til.

Hun har et bredt spenn i sin kunstneriske uttrykksform og jobber med performance, installasjon og skulptur samt komposisjon og improvisasjon. En undersøkende metode ligger til grunn for mye av hennes kunstneriske praksis, som ofte inkluderer feltopptak, både fra urbane og naturlige miljøer.
Blant hennes mange prosjekter er blant annet det pågående prosjektet Soundscape Røst, der hun undersøker og dokumenterer hvordan lydlandskapene på Røst endrer seg som et resultat av klimaendringer og sosiopolitiske føringer i samfunnet. Til tross for den geografiske forankringen mange av Øyen Visters arbeider har, er budskapet de formidler desto mer universelt. Det lokale og det globaIe er to sider av samme sak, og i utstillingen på Møre og Romsdal kunstsenter vil hun blant annet vise nye arbeider med utgangspunkt i feltopptak fra lydlandskaper fra sjøfuglkoloniene på Runde i Sunnmøre i møte med lydsuset fra folkefjellene under jazzfestivalen. Med seg har hun invitert kunstner venn og kollega Alexander Rishaug, som vil bidra med å sende daglige feltopptak fra Runde underveis i åpningsuka.

20150717_130745

 

 

Elin Mar Øyen Vister har bakgrunn fra Nordic Sound Art masterprogrammet tilknytta Kunstakademiet i Trondheim og har en master fra Kunsthøyskolen i Bergen. Hun arbeidet i mange år under aliaset DJ Sunshine, og har blant annet komponert lydlandskaper for den Oscarnominerte filmen The Act Of Killing. Dette er hennes første utstilling i Møre og Romsdal. Kunstneren ønsker å understreke at når Shell er en sponsor av Moldejazz og Moldejazz er en samarbeidspartner i denne utstillingen, så har kunstneren ikke ønsket å ta imot delen av vederlaget som kunstneren antar representerer Shells sponsorandel.