KunstiKit 2011

My contribution to Kunst i Kit was an extensive soundlibrary consisting of 24 soundfiles, some edited, mostly not. In addition I wrote a text to accompany the soundlibrary with thoughts and ideas of how to use it and also some thoughts on the act of listening. Here are two pdf´s showing the librarys content and my text:

Velkommen til lydbibiloteket

Lydbiblioteket Innholdfortegnelse

Om Kunst i Kit (norwegian)

Kunstikit er et dogmeprosjekt. Enhver Kunstikit forestilling/performance må inholde minst tre komponenter fra prosjektets “pakke”. Denne pakken representerer den fysiske kjernen i hele Kunstikit prosjektet. Den består av et bredt spekter av kunstneriske bidrag, bestilt fra utvalgte, profilerte norske kunstnere. Hvert bidrag til pakken har blitt produsert i flere eksemplarer, så alle pakkene vi utgir har nøyaktig samme innhold.For å sikre en viss åndelig sammenheng mellom alle komponentene i pakken, er det gitt et løst felles tema som alle bidragsytrende kunstnere har forholdt seg til i utformingen av sine verk. Det er også tatt hensyn til at pakken/komponentene skal kunne brukes i ulike sammenhenger og av svært ulike scene- og performance-kunstnere.

Dogmene:
  • Pakken skal være til inspirasjon for, og inngå i kunstners/kunstneres produksjon. Minst 3 kunstverk fra pakken skal være til stede i verket som vises.
  • Scenekunstverket skal vare mellom 3 og 30 minutter.
  • Produksjonene kan ikke ha kompliserte tekniske krav for å kunne vises, og ikke mer en 3 skift i belysning.