Biografi

Elin Øyen Vister (f.Oslo 1976) har bakgrunn fra kunstakademiet i Trondheim og det interskandinaviske Nordic Sound Art programmet. Våren 2014 fullførte hun en master i kunst ved KHIB i Bergen.

Kunsterisk manifest:

Jeg jobber med feltopptak som undersøker naturlige og urbane lydrom og lydmiljøer. Disse danner grunnlaget for en stor del av min kunstneriske praksis. Jeg skaper lydinstallasjoner, lydskulpturer, flerkanals lydverk, performance, filmmusikk og eksperimentelle plateutgivelser. Jeg spiller improviserte konserter solo og sammen med kvartetten WeDoMagic (Øyen Vister/Tjøgersen/Høyer/Byrkjeland).

De siste årenes lydarbeider har fokusert på lydlandskap i endring som et resultat av den økologiske krisa verden gjennomgår og dertil nedgang i biologisk mangfold.  Gjennom mine arbeider ønsker jeg å dekonstruere og transformere det destruktive forholdet mellom kultur og natur; mellom “menneske og ikke menneske”. Flere av mine verker eksperimenterer med et queer-økologisk-feministisk perspektiv. I sammen ånden stiller jeg spørsmål ved dagens lyttekultur og lytteoppleveleser gjennom mine lydinstallasjoner, og jeg utforsker forskjelllige lyttestrategier ved formidling og presentasjon av lydkunst.

I arbeider som Soundscape Røst – The Listening Lounge, Radiokiosken og Radio Hopes And Dreams – Lab For Ecological Transition skaper jeg performancer tilknyttet verkene for å skape intimitet til- og aktualisere arbeidenes tematikk.

I 2010 startet jeg med et dedikert og omfattende innsamling av lydmiljøene på Røst i Lofoten gjennom prosjektet Soundscape Røst. Vinteren 2012 grunnla jeg Røst Air, en tverrfaglig økologisk Artist In Residence ordning og kunstner organisasjon på Skomvær fyr,i Nordland, som inngår i High North AiR network. Røst AIR styres per idag av en arbeidsgruppe bestående av Elin Øyen Vister, Marie Kaada Hovden og Margrethe Iren Pettersen.

Lenker:

www.soundcloud.com/leynarrecordings

www.soundscaperost.com

www.rostair.com

www.radiohopesanddreams.com

Binaural listening and recording, Røst 2013. Foto: Norith Eckbo.

Binaural listening and recording, Røst 2013. Foto: Norith Eckbo.